Duurzaam

De overheid stelt steeds strengere eisen op het gebied van duurzaamheid. Azobe Nederland houdt dan ook rekeningen met de aspecten die horen bij duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Waarom hout ?

Hout is hernieuwbaar: bomen kunnen na 80 tot 100 jaar geoogst worden, terwijl grondstoffen als aardolie en erts eeuwen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Als de bossen waaruit het hout wordt geoogst op een duurzame manier worden beheerd, kunnen deze bossen voorzien in een onuitputtelijke grondstofbron. Hout is ook volledig biologisch afbreekbaar, zodat toekomstige generaties niet met afval uit ‘onze’ tijd worden opgescheept.

Meer..>>

Hout Co2 neutraal

Hout heeft de laagste CO2 footprint van alle traditionele (bouw)materialen.

Bomen leggen CO2 vast in de vorm van hout. Houtproducten leggen dit langdurig, tot wel honderden jaren vast. De winning en productie van hout kosten zeer weinig energie en veroorzaken weinig CO2 uitstoot. Bij biologische afbraak of verbranding komt de eerder vastgelegde hoeveelheid weer vrij. Hout is dan ook CO2-neutraal.

levenscyclus-hout
Hout is over de hele levenscyclus CO2 neutraal

Hout is een zeer schoon product waarin veel CO2 is opgeslagen. Hoe langer dat hout als product in gebruik blijft hoe langer de CO2 in opslag blijft. Dat gegeven speelt een rol in verband met het broeikaseffect. Want door verbranding van fossiele brandstoffen komt er meer CO2 in de atmosfeer en warmt de aarde verder op. Het is dus van belang zoveel mogelijk CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig op te slaan respectievelijk te voorkomen dat er extra CO2 wordt toegevoegd.

Dat kan door hout te gebruiken. Als hout langdurig wordt gebruikt – en dat kan bij een goede verduurzaming – wordt de CO2 ook duurzaam aan de atmosfeer onttrokken. Als hout ná gebruik (en hergebruik) in het afvalstadium als brandstof voor energieopwekking wordt benut is het een CO2 neutrale brandstof geweest. Er wordt dan immers niet meer CO2 aan de atmosfeer terug gegeven als er ooit tijdens de groei in het bos uit is opgenomen

azobe Meerdink Winterswijk

Start typing and press Enter to search