Azobe eigenschapen

FYSISCHE EN MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VAN AZOBÉ (LOPHIRA ALATA)

Kwaliteitseisen NEN 5493 – Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen.

AZOBE - FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Volumieke massa (kg/m3)

 • versgezaagd 1.100-1.300
 • bij 12% houtvochtgehalte 900-1.100

Evenwichtsvochtgehalte (%)

 • bij een R.V. van 60% 13,5
 • bij een R.V. van 90% 20,0

Werken bij schommelingen tussen 30-60% (%)

 • radiaal 1,6
 • tangentiaal 1,6

Werken bij schommelingen tussen 60-90% (%)

 • radiaal 2,0
 • tangentiaal 2,4

Krimpcoëfficiënt van 20-6% (per % vocht)

 • radiaal 0,31
 • tangentiaal 0,41

Krimp van nat tot 12% (%)

 • radiaal 3,8
 • tangentiaal 7,2

Krimp van nat tot geheel droog (%)

 • radiaal 6,0
 • tangentiaal

AZOBE - MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische eigenschappen

Buigsterkte (N/mm2) 157

Elasticiteitsmodulus (N/mm2) 18.600

Druksterkte // aan de vezel (N/mm2) 72

Schuifsterkte (N/mm2) 17,1

Splijtsterkte per mm breedte (N/mm)

 • radiaal 84
 • tangentiaal 127

Hardheid volgens Janka (N)

 • kops 19.200
 • langs 17.000

Duurzaamheidsklasse:

 • bij grondcontact 1/2
 • in (zoet) water 1

Sterkteklasse D70

Cijfers bewerkt naar het Houtvademecum, 8e gewijzigde druk 2001 en Klaassen, Durability of Azobé in soilcontact 2003.

Start typing and press Enter to search